Lidmaatschap

  Inschrijfformulier

  LIDMAATSCHAP "JONGEREN VAN VROEGER"
  De contributie voor het lidmaatschap van onze vereniging JvV bedraagt voor:
  * Leden € 30,- per kalenderjaar.
  * Partners van leden, uitsluitend wonende op hetzelfde adres, € 20,- per kalenderjaar.
  Meldt u zich na 1 oktober aan, dan bent u de resterende maanden van dit jaar gratis lid!
  Om de betaling van de contributiegelden voor u, maar ook voor ons, te vergemakkelijken wordt vanaf uw aanmelding de contributie jaarlijks in januari via automatische incasso geïncasseerd. Dit bespaart u en ons tijd, moeite en administratieve kosten. Door uw aanmelding als lid stemt u in dat wij gebruik maken van automatische incasso en dat wij de jaarlijkse contributie van uw bankrekening afschrijven. Ook de contributie van eventuele partners wordt van dit rekeningnummer afgeschreven.

  Geslacht:

  manvrouw

  Voorletters:

  Naam:

  Roepnaam:

  Adres:

  Postcode/Plaats:

  Tel.nr.:

  Geboortedatum:

  E-mailadres:

  IBAN-nummer Banknummer:

  Datum:

  Opzeggen lidmaatschap
  De opzegtermijn van het lidmaatschap ‘Jongeren van Vroeger’  is één maand voor het aflopen van ieder kalenderjaar. Het lidmaatschap van onze vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december. Wij verzoeken u uw lidmaatschap vóór 1 december van het kalenderjaar op te zeggen.