Bestuur

Bestuur Jongeren van Vroeger:

Jan de Bree  Voorzitter  
Theo Geurts  Penningmeester
Nettie Engelen Secretaris/ Ledenadministratie Tel. 077 – 326 04 09
Cor Vane Bestuurslid
Annie Baats Bestuurslid