Activiteiten

Leden van Jongeren van Vroeger kunnen -na opgave- deelnemen aan de onderstaande ‘vaste ‘ activiteiten

Schrijversgroep ‘de Schrijvertjes-2’

Het bestuur van de Jongeren van Vroeger hoort in de wandelgangen: “Al jaren komen we één keer per maand bij elkaar, dragen onze verhaaltjes aan elkaar voor en gaan dieper in op de inhoud.  De tijd vliegt voor ons vaak ongemerkt voorbij, bijvoorbeeld door het voordragen van een beeldrijk geschreven interessante gebeurtenis in het verleden of een grappig fantasieverhaal. Op wens doen we ook aan opbouwende kritiek. Bij De Schrijvertjes-2 is ruimte voor lachen en emotie.
Wie van ons heeft het niet al eens meegemaakt: je denkt terug aan een situatie die je zelf hebt beleefd of aan een detail uit een film, een boek, een gesprek vol emotie. Je ziet het zó helder vóór je dat je voelt dat je het zó op papier zou kunnen zetten. Ingrid Wolters is het aanspreekpunt voor de ‘Schrijvertjes-2’. Wie komt een keer per maand naar het Gemeenschapshuis ‘de Bantuin’, Pastoor Kierkelsplein 20 in Venlo om een verhaaltje, zeg maar een short-story, van eigen productie voor te dragen?  Een gezellige ochtend is gegarandeerd.

Tuinen bezoeken
Elke 2e woensdag van de maanden mei t/m september.

Museumbezoek
Elke 2e woensdag van de maanden april t/m oktober

Wandelen
Elke derde woensdag van de maand bieden wij de mogelijkheid om te genieten van een mooie natuurlijke wandeling van
6 tot 7 km. Denk aan goed schoeisel!

Beugelen
Iedere laatste vrijdag van de maand, aanvang 14.00 uur. Locatie de Hazewind, Venlo.Beugelen is een van de oudste sporten van Nederland. Het spel wordt gespeeld door 4 spelers. Iedere speler speelt met een houten palet (schop of sleger) waarmee de bollen in één rechte lijn worden voortbewogen (duwen niet slaan). Het beugelen vereist geen specifieke kracht of lichamelijke getraindheid. Het kan gespeeld worden door jong en oud en door mannen en vrouwen. De eigenaar van de Hazenwind een bruin café, dat reeds 300 jaar bestaat, heeft een mooie beugelbaan met vloerbedekking aan laten leggen en biedt de mogelijkheid tot gezellig beugelen aan voor ouderen.

Fietsen
Iedere 1e woensdag van de maand van april t/m oktober.

Senia Leesgroepen
In Venlo e.o. zijn diverse leesgroepen van de landelijke Stichting Senia actief in samenwerking met de bibliotheek. Er zijn leesgroepen literair, geschiedenis, filosofie en Duits. Veel mensen die graag lezen hebben te weinig mogelijkheid om over de gelezen boeken te praten. Zij zouden graag deel uitmaken van een leesgroep. Maar in de praktijk blijkt het lastig om zich aan te sluiten bij bestaande groepen of om een eigen groep op te richten. Ook hebben leesgroepen vaak te kampen met gebrek aan kennis en ervaring om de boekbesprekingen goed voor te bereiden. Senia biedt deze leesgroepen handvatten voor een zinvolle en goed lopende boekbespreking. Door mee te doen aan een leesgroep komen mensen vaker tot lezen en tot gesprekken met anderen over uiteenlopende thema’s. Een Senia-leesgroep bestaat uit zes tot acht personen. Elk seizoen kunnen zij zeven titels kiezen uit een uitgebreide literatuurlijst, die wordt aangeboden door Senia. Daarin staat veel eigentijdse literatuur, die goed toegankelijk is voor een breed publiek. De leesgroepen krijgen bij ieder gekozen boek informatie aangereikt over het boek en de auteur, met vragen en discussiepunten. Daardoor kunnen de leesgroepen op eigen kracht, zonder dat er een deskundige bij aanwezig is, tot zinvolle besprekingen komen. Er zijn leesgroepen die plaatsen vrij hebben, zowel bij de een leesgroep geschiedenis, literair en filosofie. Indien de interesse de mogelijkheden overstijgen, kan er een informatie bijeenkomst georganiseerd worden in samenwerking met de bibliotheek. In de Brede Bibliotheek Venlo is een infotafel ingericht met boeken die door de leesgroepen gelezen en besproken worden. Voor meer informatie: Helene Knippenbergh, ambassadeur van Senia in Limburg. E-mail: helenehorst@planet.nl  Tel.: 077-398 80 59. Zie ook : www.senia.nl