Achtergrond en oprichting

Jubileumboekje 2016-2021

Venlo kende tot de herfst 2015 een afdeling van de landelijke ANBO. Echter toen kwam de klad in de landelijke organisatie.
Het bestuur van de afd. Venlo besloot de afdeling per 31 december 2015 op te heffen en hun lidmaatschap bij de ANBO op te zeggen. Veel leden volgden dit besluit.

De opgestapte leden vroegen aan het inmiddels demissionaire bestuur om stappen te zetten, die er toe zouden leiden dat de activiteiten doorgang zouden vinden. Dat beroep konden en wilden we niet negeren.
Op 18 februari 2016 kwamen we bij elkaar. Er werd een nieuw programma in elkaar gezet. De activiteiten uit de vorige periode worden doorgezet en dezelfde vrijwilligers nemen het op zich om “hun” activiteit ook in de nieuwe situatie te begeleiden.

Een nieuwe vereniging vereist statuten; op donderdag 10 maart 2016 passeerde de oprichtingsakte bij de notaris.
Op 25 maart 2016 werd de vereniging door de leden bekrachtigd.
De nieuwe organisatie was dan een feit.

Bij het zoeken naar een naam hebben we bewust niet het woord “ouderen” of “senioren” gebruikt.
Nee, we hebben helemaal niets tegen oud worden of oud zijn. We zien dat zelfs als een voorrecht.
En dat voorrecht danken we aan het feit dat we vroeger jong waren;
vandaar onze wat ludieke naam: Jongeren van Vroeger.