Welkom

Jongeren van Vroeger heten u welkom op deze website!

Een website van een organisatie voor senioren. Een vereniging voor alle mensen uit de Regio Venlo, die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt.  Een organisatie voor mensen die ook na hun zestigste wat van het leven willen maken; mensen die betrokken zijn bij de samenleving; mensen die houden van gezelligheid; mensen die het de moeite waard vinden om over maatschappelijke vraagstukken te discussiëren; mensen die actief willen zijn binnen hun mogelijkheden. Voor elk wat wils. Dat geldt ook voor deze site: voor elk wat wils!  Onze vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65544110.

Doelstelling:
Het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende activiteiten.

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen, organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van ouderenbeleid en alle zaken die ouderen aangaan.

Vanaf 1 januari 2019 is onze vereniging aangesloten bij FASV
Voor de belangenbehartiging van senioren is onze vereniging aangesloten bij: FASv Federatie van Algemene Seniorenverenigingen.

Het is de jongste landelijke ouderenorganisatie in Nederland. De leden van de FASv zijn zelfstandige plaatselijke, algemene seniorenverenigingen.
Meer info: https://fasv.nl

Koepel gepensioneerden (KG)
De FASv is vanaf 1-1-2020 aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden’. De KG behartigt de collectieve belangen van organisaties van gepensioneerden en

van lokale en regionale onafhankelijke seniorenverenigingen bij landelijke instanties, zoals ministeries, politieke partijen in de Tweede en Eerste Kamer,
SER en andere relevante organisaties voor overleg, onderzoek, meningsvorming, beïnvloeding en (politieke!) besluiten.

De belangrijkste aandachtsgebieden zijn:
Pensioenen, Zorg, Welzijn en Wonen,  Koopkracht, Inkomen en AOW.
SAMEN staan we STERK!

Ook lid worden?

Heeft u belangstelling? Meldt u aan als lid van onze vereniging.
Dat kan online: vul het formulier in het menu Lidmaatschap