Welkom

Jongeren van Vroeger heten u welkom op onze website!

Een website van een organisatie voor senioren. Een vereniging voor alle mensen uit de Regio Venlo, die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt.  Een organisatie voor mensen die ook na hun zestigste wat van het leven willen maken; mensen die betrokken zijn bij de samenleving; mensen die houden van gezelligheid; mensen die het de moeite waard vinden om over maatschappelijke vraagstukken te discussiëren; mensen die actief willen zijn binnen hun mogelijkheden. Voor elk wat wils. Dat geldt ook voor deze site: voor elk wat wils!  Onze vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65544110.

Doelstelling:

Het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende activiteiten.
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen, organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van ouderenbeleid en alle zaken die ouderen aangaan.

Vanaf 1 januari 2019 is onze vereniging aangesloten bij FASV

De Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) is de jongste landelijke ouderenorganisatie in Nederland. De leden van de FASv zijn zelfstandige, plaatselijke, algemene seniorenverenigingen. De meeste verenigingen ontstonden als een doorstart van plaatselijke afdelingen van de ANBO. De eerste zelfstandige verenigingen werden in 2012 opgericht in Oost-Nederland en organiseerden zich onder de naam Nieuwe Bond van Ouderen Nederland (NBvON). Eind 2015 kwam de grootste groeispurt. Medio 2018 zijn 79 verenigingen aangesloten bij de FASv. De formele oprichting van de FASv vond op 29 september 2016 plaats en op 12 mei 2017 werd de eerste Federatieraad gekozen. Op 29 november 2017 benoemde de Federatieraad het eerste gekozen bestuur. De FASv is een ouderenorganisatie met groeipotentie.

De FASv heeft als missie:

  • een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens ouderen, zodat zij – naar vermogen – in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;
  • de belangen van ouderen te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

De FASv tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het ondersteunen en stimuleren van de aangesloten verenigingen in het bereiken van hun doel en missie;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen, organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van ouderenbeleid en alle zaken die ouderen aangaan;
  • het aangaan van samenwerking op het terrein van ouderenbelangen met gelijkgestemde organisaties en instellingen, in formele en informele verbanden;
  • het organiseren van educatieve en voorlichtende activiteiten;
  • het lidmaatschap van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden).

Kijk voor meer informatie over Zorg & Welzijn, Belangenbehartiging, Inkomen, Wonen & Mobiliteit en andere diensten door naar de website van FASv: https://fasv.nl

Ook lid worden?

Heeft u belangstelling? Meldt u aan als lid van onze vereniging.
Dat kan online: vul het formulier in het menu Lidmaatschap

Nieuws